Sthlm Capital Advisory

Våra tjänster

Nedan framgår ett urval av de tjänster vi erbjuder.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Smart Advisory (“SA-tjänst”)

Sthlm Capital Advisory erbjuder professionell rådgivning för bolag som säkerställer att ert bolag når sin fulla potential och efterlever de regelverk och lagrum aktiemarknadskommunikation, bolagstyrning och delårsrapportering efter MTF-handelsplattformarnas kravbild. Vi är ständigt uppdaterade gentemot tillämpliga regelverk för att undvika eventuella övertramp gentemot dessa regler. Vi bidrar med upprättande av strategi för investerarrelationer för att nå högt förtroende hos små och stora investerare och ökad synlighet på marknaden. Vår SA-tjänst skapar förutsättningar för bolag att nå sina mål, om det så gäller rådgivning inom juridiska frågor, expertis vid förhandlingar, upprättande av avtal, partnerskap och vägledning inom ledningsstruktur. Vårt mål är att bidra med kompetens och erfarenhet och genom rådgivning och vägledning ge er tryggheten att fokusera på att utveckla er verksamhet.


Börsrätt

 • Börsintroduktioner
 • Informationsfrågor
 • Insiderfrågor
 • Nyemissioner och andra kapitalanskaffningar Publika erbjudanden och samgåenden Apportförvärv
 • Incitamentsprogram
 • Bolagsstyrning (t.ex. frågor rörande bolagsstämmor, valberedning, styrelsen m.m.)

M&A

 • Ekonomisk och legal rådgivning under köp- och säljprocesser
 • Due diligence (företagsgranskning) innan köp/försäljning
 • Aktieöverlåtelseavtal
 • Aktieägaravtal
 • Letter of intent
 • Term Sheet

Mentor NGM

Sthlm Capital Advisory har av Nordic Growth Market NGM AB blivit utsett att kunna verka som mentor för bolag listade på handelsplattformen NGM Nordic MTF (“NGM”). För att kunna noteras på NGM ska ett bolag anlita en kvalificerad rådgivare, en så kallad mentor, som ska biträda bolaget bl.a. i ansökningsprocessen inför listning och därefter kontinuerligt vara behjälplig inom allehanda frågor för att säkerställa att bolaget lever upp till vid var tid gällande lagar och regelverk.Sthlm Capital Advisory erbjuder mer

Sthlm Capital Advisory ser i sin roll som mentor en möjlighet att göra skillnad på riktigt. Rikt av erfarenheter och kompetens erbjuder vi uppdragsgivaren kvalificerad rådgivning som alltid finns nära till hands. Vi vet om att varje bolag är unikt och har sitt arbetssätt. Därför tillhandahåller och strukturerar vi rådgivningen på det sätt som passar uppdragsgivaren bäst.Tydliga betalningslösningar

Uppdragsgivaren har alltid tillgång till hjälp och stöd i de frågeställningar som kan uppkomma i ett listat bolag. Vi erbjuder våra tjänster både på löpande räkning och till en fast månadskostnad.

Övriga tjänster:

 • Bilda bolag
 • Skattedeklarationer
 • Årsredovisningar
 • Kvartalsrapporter